CTF X DE NIJVERHEID

CTF X DE NIJVERHEID

Entree: gratis!
Vrijdag 27 oktober / 20:30

Het Café Theater Festival (CTF) vermengt podiumkunsten en de horeca tot een plek waar niets is wat het lijkt. Je tafel wordt ineens een podium en een luidruchtige stamgast blijkt een acteur. Cafés en andere horecazaken worden het decor van korte voorstellingen van nieuwe makers.

De makers hebben een ontwikkeltraject gevolgd om tot de ultieme locatievoorstelling te komen. Het brede programma biedt een afspiegeling van actuele onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, en hiphop- en street-dance, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, objecttheater, spoken word en community theater.

 

20:30 – Sofie Kramer – ‘Scold’
Een scold was in de renaissance een luide, onaangepaste vrouw. Wie zich schuldig maakte aan scolding kreeg een kooi om haar hoofd met een bit in de mond. In deze intieme, muzikale performance ontketent theatermaker Sofie Kramer de scold in zichzelf: kwetsbaar, vurig en goudeerlijk.
Content warning: In deze voorstelling komt het thema abortus voor.

Sofie Kramer is theatermaker en performer. In 2019 studeerde zij af aan de regie-opleiding van Toneelacademie Maastricht. Vanuit een grote liefde voor muziek en beeldende kunst ontwikkelde zij een eigenzinnige, sterk beeldende theatertaal waarin muzikaliteit en lichamelijkheid centraal staan. Het vechtende lichaam is een terugkerend thema in haar werk: het lichaam dat vecht tegen de tijd, de zwaartekracht, en de blik van de ander. Dat gevecht laat ze zien in rauwe, persoonlijke performances waarin ze telkens experimenteert met nieuwe vormen van theater. (genre: teksttoneel)

 

21:30 – Mirjam Ravier – ‘Uncanny Valley’
‘Uncanny Valley’ is een hiphopdanssolo die de complexiteit van de menselijke identiteit onderzoekt en de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Door middel van dans wordt het lichaam op een manier getransformeerd die zowel fascinerend als verontrustend is. Op deze manier stelt Mirjam Ravier de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in hoe we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. In plaats daarvan wil ze openlijk de tegenstrijdigheden en ongemakkelijke impulsen van de menselijke aard tonen en misschien zelfs uitnodigen om ze te vieren.

Mirjam Ravier, eigenzinnig creatieveling; freestyle danseres; hiphop dansmaker. Opgegroeid in een artistieke omgeving heeft zij een brede interesse ontwikkeld waarin dans een constante factor is. Nieuwsgierigheid en authenticiteit zijn kernwoorden in haar werk en leven. In haar dans benadert ze innerlijke processen vanuit haar achtergrond als hiphop danseres op abstracte wijze. Haar signatuur bestaat uit het uitpluizen van menselijk handelen – lichaamstaal en gebaren – absurdisme en (geometrische) patronen. (genre: hiphop dans)