==KUNSTKOERS==

De KunstKoers, een jaarlijks wisselende openluchttentoonstelling, vormt een vast en onmisbaar onderdeel op de kade bij De Nijverheid. Deze geeft letterlijk de ruimte aan acht grote buiten kunstinstallaties. Met de bedoeling om de beeldende kunst in Utrecht een steviger podium te geven.

De opening van KunstKoers vond plaats op 3 juni 2022. En blijft staan tot en met maart 2023.

De deelnemende kunstenaars van 2022:
Paul Klinkenberg
Art van Triest
Babs Bleeker
Nadine van Veldhuizen
Bart Schalekamp
Esther Hoogendijk
Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman
Gemma Luz Bosch

====

Paul Klinkenberg – Love to see you again

Paul Klinkenberg maakt opvallende, vaak felgekleurde grote en kleine sculpturen. Ook uit hij zich middels teksten, interactieve digitale installaties en mixed media schilderijen. Paul is altijd op zoek naar het verbeelden en verwoorden van innerlijke strijd en emoties. Een grote halve druppel, in de lengte doorgesneden, staat omgekeerd op de betonnen grond, alsof deze van de aarde loskomt. De druppel is gevuld met zachte afval-plastics, water en reinheid symboliserend. Puur gebruik makend van afval, keert dit werk de praktijk van afval producerende kunstenaars radicaal om: het afval keert terug naar de kunstenaar om zelf als kunst te dienen. Love to see you again!

www.paulklinkenberg.nl
@studio_paul_klinkenberg [IG]

=====

Art van Triest – Grid

Centraal in het werk van Art van Triest staat de menselijke neiging om fundamentele angst en onzekerheid te bezweren met een ordening, een systeem. Het werk is een beeldend onderzoek, waarmee Art bevraagt hoe deze controlerende houding zich verhoudt tot de fysieke realiteit. Hij streeft naar een meer realistische plaatsbepaling van de mens, waarin de mens zich op een minder rechtlijnige manier tot de werkelijkheid kan verhouden.

Deze installatie bestaat uit een aantal houten grids, opgesteld in een rij. Een van de grids staat onder een constructie waarin een stuk beton/steen gehesen wordt, die vervolgens in het houten grid valt. Dit stuk beton blijft in het grid vastzitten. Het grootste deel van de grids wordt tijdens de loop van de expositie op deze manier aangetast.

www.artvantriest.nl 
@artvantriest [IG]

====

Nadine van Veldhuizen – Adri

Nadines onderzoek naar het gekwelde lichaam laat wonderlijke figuren zien. Vlezig en deels transparante sculpturen gemaakt uit materialen zoals klei, gips, epoxy, beton en glas waarmee ze spierspanning en mentale gesteldheid vertaalt. Nadine reageert op verlangens en behoeftes die ontstaan uit een onvermogen, maar altijd met de nadruk op kracht en hoop.

Een wulps figuur ontstond na onderzoek te hebben gedaan naar de vraag ‘Wat houdt een verzetsstrijder voor Nadine en haar naasten in?’ Deze vraag leidde naar de zin ‘Boven zichzelf uitstijgen’, dat ten grondslag ligt aan het sculptuur. Gemaakt van harde en logge materialen zoals beton en klei in het fundament heeft het sculptuur zich naar de hemel. Als een fenix herrijzend.

www.nadinevveldhuizen.nl 
@nadinevanveldhuizen [IG]

=====

Bart Schalekamp – Spinning in the wind

Bij Bart Schalekamp vervagen de grenzen tussen conceptueel design en kunst. Vanuit zijn design achtergrond en een fascinatie voor natuurkundige processen maakt Bart werk dat de mentale speelsheid stimuleert. Hij onderzoekt binnen de kinetische kunst de onvoorspelbaarheid die kan ontstaan vanuit een constante beweging.

Het werk is geïnspireerd op de windmotor die veelvuldig aanwezig was voor de bemaling van ons polderlandschap. Vanuit een ingenieus systeem met windvanen richten deze molens zichzelf in of juist uit de onvoorspelbare wind. Dit systeem van richten onderzoekt Bart door de windvanen op verschillende snelheden te laten ronddraaien. Hierdoor ontstaat een wisselende compositie, waarin de wind vrij spel krijgt.

www.bartschalekamp.nl
@bartschalekamp [IG]

======

Esther Hoogendijk – One year yellow

De objecten van Esther Hoogendijk veranderen langzaam van vorm, kleur en materie gedurende een periode onder invloed van luchtverplaatsing, verdamping, afbraak, groeien/leven of het aanraken van het werk. Het werk toont het voorbijgaan van de tijd en de natuurlijke en menselijk invloeden.

Esther toont een werk dat verandert, het hele jaar door. Gele wilde bloemen komen en gaan, op de kade. Onkruid, een subjectieve term voor (lokaal) ongewenste planten. In principe kan elke plantensoort als onkruid worden beschouwd. Wat men als ongewenst beschouwt, is afhankelijk van het gebruik van de grond waar het onkruid voorkomt en van de beoordelaar.

www.estherhoogendijk.nl
@estherhoogendyk [IG]

=====

Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman – Overwoekerd

Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman hebben speciaal voor deze expositie hun handen ineen geslagen om een gezamenlijk werk te maken. Een reactie op de verschillende vormentalen is opgezocht. De strakke geometrische gelaagdheid van Thomas zijn werk, vergezeld met de veel ruigere organische vormen van Annebel.

In het werk worden de verschillen in materiaal en werkwijze naar voren gebracht door deze juist te benadrukken.De fascinatie voor infrastructurele elementen en geometrische gelaagdheid komt bij Thomas zijn houten compositie herkenbaar naar voren. Het dient als een speelveld voor de stalen wezenlijke vormen van Annebel, die zo de ruimte kunnen overnemen. Het is een spannend dialoog waarin de stalen abstracties door de kleurrijke houten compositie lijken te manoeuvreren.

www.annebelvernooij.nl @annebelvernooij [IG]
www.thomaskleinhorsman.nl @thomaskleinhorsman [IG]

======

Gemma Luz Bosch – Cuencos

Gemma Luz Bosch werkt vanuit haar interesse voor hoe klank ontstaat. De afgelopen twee jaar deed ze onderzoek naar de klank in klei. Ze is gefascineerd geraakt door de rijkdom aan mogelijke klankkleuren die dit natuurlijke materiaal kan produceren.

Gemma vroeg zich af wat er gebeurt als je de rol van een muzikant geheel overlaat aan de natuur. Afhankelijk van het weer zal de installatie meer of minder klinken. Dit noemt ze de windklok – een klok die niet de tijd uitdrukt in seconden, minuten en uren maar in intensiteit van klank afhankelijk van het weer. “Stilstand is stilte, beweging is klank”. Luister naar de klankinstallatie en de omgevingsgeluiden.

www.gemmaluzbosch.com
@gemmaluzbosch [IG]

====

Babs Bleeker – Three of a Kind (a tribute)

Babs Bleekers werken reflecteren een hybride vorm van maken, waar voorgrond, achtergrond en lineariteit geen betekenis heeft. Deze vindt zijn oorsprong in de dagelijkse overspoeling van beelden die een aanwezig gebrek aan content hebben. Als neuro divergent persoon is haar werk niet meer dan logisch.

Het is een vorm van vertalen; de wereld/informatie begrijpen, registreren en verwerken. Door haar eigen beeldtaal te combineren met fascinaties voor architectonische doch klassiek decoratieve elementen en artificieel digitale invloeden ontstaat er een intrinsiek artefact. Een smeltkroes die van verschillende momenten in tijd samen een nieuw verhaal vertellen.

www.babsbleeker.nl
@babsbleeker [IG]