KunstKoers 2022 uitgelicht: Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman

KunstKoers 2022 uitgelicht: Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman

10/18/2022

De KunstKoers, een jaarlijks wisselende openluchttentoonstelling, vormt een vast en onmisbaar onderdeel op de kade bij De Nijverheid. Deze geeft letterlijk de ruimte aan acht grote buiten kunstinstallaties. Met de bedoeling om de beeldende kunst in Utrecht een steviger podium te geven.

Annebel Vernooij en Thomas Klein Horsman hebben speciaal voor deze expositie hun handen ineen geslagen om een gezamenlijk werk te maken. Een reactie op de verschillende vormentalen is opgezocht. De strakke geometrische gelaagdheid van Thomas zijn werk, vergezeld met de veel ruigere organische vormen van Annebel. In het werk worden de verschillen in materiaal en werkwijze naar voren gebracht door deze juist te benadrukken.

De fascinatie voor infrastructurele elementen en geometrische gelaagdheid komt bij Thomas zijn houten compositie herkenbaar naar voren. Het dient als een speelveld voor de stalen wezenlijke vormen van Annebel, die zo de ruimte kunnen overnemen. Het is een spannend dialoog waarin de stalen abstracties door de kleurrijke houten compositie lijken te manoeuvreren.

www.annebelvernooij.nl
www.thomaskleinhorsman.nl

De opening van KunstKoers vond plaats op 3 juni 2022. En blijft staan tot en met het najaar van 2023. KunstKoers is de jaarlijks terugkerende openlucht expositie bij de Nijverheid.

KunstKoers 2022 is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van: Gemeente Utrecht Prins Bernard Cultuurfonds , Fentener van Vlissingenfonds , EXboot .